חברי ועד החברה לניהול סיכונים

פרופ' עמי פישמן – יו"ר

פרופ' אמיתי זיו – מזכיר

פרופ' שאול דולברג – גזבר

עו"ד טליה חלמיש-שני, ד"ר יוסי טל, עו"ד לימור כהן אשכנזי, ד"ר אריק ברודה, ד"ר אורלי מנור, ד"ר פוריה שחף, פרופ' אמיתי זיו, ד"ר אודי קנטור, גב' תלמה פאר, גב' מרגריטה ממדוב, פרופ' שאול דולברג, ד"ר ענת עקה זהר, ד"ר יהודית לפינסקי, ד"ר מרטין קרביץ, ד"ר אסנת לב-ציון קורח, פרופ' ירון ניב