חברי ועד החברה לניהול סיכונים

פרופ' עמי פישמן – יו"ר

ד"ר מירה קוחנובסקי – מזכירה

ד"ר יהודית לפינסקי – גזברית

פרופ' ירון ניב, פרופ' אמיתי זיו, פרופ' שאול דולברג, ד"ר אורלי מנור, ד"ר יוסי טל, עו"ד לימור אשכנזי, עו"ד אלונה סיגלר, ד"ר מוחמד מוראד, ד"ר אריק סטון,תלמה פאר, דנה ארד