מאמרים מקצועיים

פברואר 2017
טעויות באבחון ברפואה הפנימית
עמיחי שטנר. עמ' 100-104 

יולי 2016
האם ניתן להפחית את הסיכונים למומים מלידה? ניתוח גורמי סיכון באירועים חריגים
אדוארדו שכטר, דורית בן חור, אריק ברודה, אורלי מנור, איריס לוי ויוסי טל. עמ' 414-417

מאי 2015
כלים שלובים בניהול הטיפול בתרופות – רוקחות קלינית לאיתור יעדי איכות ובטיחות הטיפול
ורדית שוורץ, מרטין שיפר-קרביץ. עמ' 228-232

מאי 2013
השימוש במערכות מחשבים ותקשורת (IT) בבריאות – היבטים משפטיים
גיל סגל

אפריל 2012
מה באמת יודעים הרופאים על בטיחות סקירת העל שמע בהריון?
ישראל מייזנר

אוקטובר 2011
הקשר בין עומס במערכת השירותים המיילדותיים לבין אירועים חריגים
לינה לאוז, שבתאי רומנו ואליעזר שלו

פברואר 2010
ניתוח דיווחים על נזקים למקלעת הזרוע לחברה לניהול סיכונים ברפואה
דני שרמן, טליה חלמיש-שני, יעל גרשטנסקי, יוסי טל ומיכאל פיינגולד

דצמבר 2004
סדנת הדמיה (סימולציה) למנתחים וגיניקולוגים בנושא הסכמה מדעת
עמרי לרנאו, טליה חלמיש-שני, יעל גרשטנסקי, אודי קנטור, שולי בניטה, אמיתי זיו