דעות

האם הגיעה העת להטיל אחריות מוחלטת בתיקי רשלנות רפואית?

על יתרונותיו של המודל לאחריות מוחלטת בתביעות רשלנות רפואית, המיושם כבר במדינות שונות: התובע אינו מחויב להוכיח את רכיביה של עוולת הרשלנות ואת אשמת הרופא לנזקיו, אלא רק את היקף הנזק שנגרם לו בטיפול

תביעת רשלנות רפואית (אילוסטרציה)
תביעת רשלנות רפואית (אילוסטרציה)

הזכאות לתשלום פיצוי כספי בגין רשלנות רפואית תלויה בכך כי המטופל יוכיח את התרשלות הגורם המטפל. אולם מעניין לדעת כי קיים מודל משפטי אחר על פיו תביעת רשלנות רפואית מתבססת על אחריות מוחלטת ולא על הוכחת אשמה. במסגרתו, עומדת לדיון רק שאלת היקף הנזק אשר נגרם למטופל והוא כתובע אינו נדרש להוכיח את אשמת הרופא לאותו הנזק. מודל זה מיושם בכמה מדינות בעולם ולדעתנו יש לאמצו באופן חלקי בישראל, בתיקים חמורים וחריגים מאוד של רשלנות רפואית.

מדוע יש צורך בשינוי המצב הקיים?

חובת ההוכחה בתביעות רשלנות רפואית מוטלת ככלל על התובע, קרי, על המטופל. על פי הדין הקיים, על הנפגע להראות כי הרופא אשר העניק לו את הטיפול הרפואי חרג מסטנדרט הטיפול הסביר וכי חריגה זו הובילה לנזקים מהם הוא סובל. מדובר בנטל ראיה כבד מאוד משתי סיבות עיקריות. האחת, מבחינה משפטית, שהרי המונח "סטנדרט הטיפול הסביר" הוא עמום מאוד ונתון לפרשנויות שונות. על כן, לא אחת, התובע אינו מצליח לעבור משוכה זו ונשללת ממנו הזכאות לפיצוי כספי בגין נזקיו.

אנו מציעים להחיל את המנגנון של אחריות מוחלטת אך ורק במקרים חמורים ביותר של רשלנות רפואית. כך למשל בעת שיילוד נפטר, או כאשר נולד ילד עם מום קשה מאוד הפוסל אפשרות לחיים עצמאיים

הסיבה השנייה היא מהפן הכלכלי, שהרי כדי להוכיח רשלנות רפואית, נדרש התובע להגיש יחד עם כתב התביעה חוות דעת של רופא מומחה. זו מסבירה מה היו הכשלים בטיפול הרפואי וכיצד הם גרמו לנזקי התובע. מדובר בעלות של עשרות אלפי שקלים עבור חוות דעת מומחה אחת כאשר לעתים תכופות זקוק התובע למספר חוות דעת בשל נזקים רפואיים שונים שנגרמו לו עקב הטיפול. לרבים מנפגעי הרשלנות הרפואית זוהי הוצאה כספית אשר הם אינם יכולים לעמוד בה ועל כן הם נמנעים מלכתחילה מפנייה לערכאות משפטיות ואינם זוכים לממש את זכאותם לקבלת פיצוי כספי.

מסיבה זו אנו סבורים כי באירועים חריגים של רשלנות רפואית יש לאמץ מודל של אחריות מוחלטת. פירוש הדבר הוא כי התובע הניזוק לא יהיה מחויב להוכיח את רכיביה של עוולת הרשלנות ואת אשמת הרופא לנזקיו, אלא רק את היקף הנזק שנגרם לו בעקבות הטיפול. על כן, במצב זה, הדיון בין הצדדים יתמקד בשאלת גובה הפיצוי בלבד.

אחריות מוחלטת ברשלנות רפואית חמורה

לצד האמור לעיל, אין ספק כי יש טעם רב בכך כי לא בנקל מוטלת אחריות משפטית בגין רשלנות רפואית. העובדה כי לצורך זה יש להראות חריגה מנוהל הטיפול המקובל וכן קשר סיבתי בין החריגה לבין הנזק מגנה על הממסד הרפואי מתביעות סרק. אמנם, אנו רוצים לקבל טיפול רפואי מקצועי בכל פעם שבו אנו זקוקים לו ומבקשים לשם כך לכונן סטנדרט טיפולי טוב, אך מנגד אנו רוצים להימנע מהרתעת יתר של רופאים. אין זה מצב רצוי כי רופא יחשוש שכל טעות בשיקול הדעת שלו משמעותה עשויה להיות הגשת תביעה נגדו בגין רשלנות רפואית.

כדי לאזן בין כל אלה, אנו מציעים להחיל את המנגנון של אחריות מוחלטת אך ורק במקרים חמורים ביותר של רשלנות רפואית. כך למשל בעת שיילוד נפטר, או כאשר נולד ילד עם מום קשה מאוד הפוסל אפשרות לחיים עצמאיים. אנו סבורים כי באירועים מסוג זה, העוול העצום אשר נגרם להורים הוא כזה המצדיק מבחינה מוסרית להסיר מעל כתפיהם את נטל ההוכחה לקיומה של רשלנות ולאפשר להם לקבל פיצוי כספי בהתאם למודל של אחריות מוחלטת.

ייחוד המודל למצבים מסוימים של רשלנות רפואית מאפשר לשמור על זכותו של מי שנפגע באופן חמור מטיפול רפואי רשלני לקבל פיצוי כספי מבלי להציב בפניו מכשול משפטי וכלכלי. בד בבד, הממסד הרפואי מוגן מפני תביעות בלתי צודקות

כי אין כוונתנו לומר כאן כי מקרים אחרים של רשלנות רפואית אינם קשים או שאין לעשות כל שניתן כדי למנוע אותם, בוודאי שכן. אולם מעבר ממודל של הוכחת אשמה למודל של אחריות מוחלטת, מציב על כף המאזניים אינטרסים שונים שיש לאזן ביניהם. במצב זה, אין מנוס אלא לעשות הבחנה בין התיקים השונים, עם כל הקושי שבכך.

ייחוד מודל זה למצבים מסוימים של רשלנות רפואית מאפשר לשמור על זכותו של מי שנפגע באופן חמור מטיפול רפואי רשלני לקבל פיצוי כספי מבלי שאנו מציבים בפניו מכשול משפטי וכלכלי. בד בבד, אנו מגנים כך על הממסד הרפואי מפני תביעות בלתי צודקות, היות שעדיין במרבית התביעות יידרש המטופל להוכיח את רשלנותו של הרופא.

קביעת פרמטרים לאחריות מוחלטת

המודל של אחריות מוחלטת בתביעות רשלנות רפואית אינו רעיון חדש. הוא מיושם במערכת המשפט במדינות שונות בעולם, ביניהן שוודיה וניו זילנד, כאשר כל אחת מהן התאימה אותו למידותיה שלה (על פי פרסום באתר האינטרנט של ההסתדרות הרפואית). כך ניתן לעשות גם בישראל ולקבוע את הפרמטרים להחלת מודל זה על תביעות רשלנות רפואית.

בין הקריטריונים השונים אליהם ניתן להתייחס בעת בניית מנגנון זה הם סוג וחומרת הנזק אשר נגרם עקב הטיפול הרפואי וגילו של הנפגע. כדי ליצור מודל מאוזן אפשר שיוחלט על תקרה של סכום פיצוי אשר יוכלו התובעים לקבל במסגרת מסלול תביעה זה, כמו גם לקבוע מה יהיו אפשרויות הערעור אשר יהיו פתוחות בפני הצדדים לתביעה.

הכותבים, עו״ד לירן גלפנד ועו״ד עמית שטרייכמן, הם שותפים בכירים במשרד שטרייכמן גלפנד ושות' ומתמחים בניהול הליכים הקשורים לרשלנות רפואית

(המאמר פורסם לראשונה ב"כלכליסט")

נושאים קשורים:  דעות,  רשלנות רפואית,  חדשות
תגובות
03.05.2023, 18:19

אני מציע, שכמו שלשופטים יש חסינות מתביעות בגין רשלנות, כך גם לרופאים תהיה חסינות מפני תביעות רשלנות.

03.05.2023, 20:17

יש להחיל את השיטה הזו בכל המקרים.
המטופל שנפגע יקבל פיצוי כמו נפגע תאונת-דרכים .
הרופאים יוכלו לעשות תחקיר אמיתי , כמו שנעשה בחיל- האוויר להפקת לקחים ושיפור המערכת .
מי שבלם שיטה זו בארץ הם עורכי-הדין, אשר יוצאים נשכרים מהשיטה הנוכחית ולצערי הסיכוי לשינוי בעת הזו קלוש .

יניב צודק השיטה שמציע תפגע בעורכי הדין לכן לא מוחלת ( תעזור לנפגעים ללא צורך בעורכי הדין , תעזור לרפואה -תחקירים פתוחים ותעזור לעלויות הביטוח הרפואי)