אלונה סיגלר-הרכבי ולימור כהן אשכנזי

 

אלונה-סיגלר-הרכבי -ייעוץ משפטי עצמאי למוסדות רפואיים ואנשי צוות

לימור-כהן-אשכנזי – היחידה לניהול סיכונים ברפואה – "ענבל", הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה