ד"ר אראל בוצ'ינסקי

יו"ר ארגון המתמחים לרפואה, מרשם – www.mirsham.org.il
מתמחה ברפואה פנימית ד', בית החולים מאיר